Přeskočit na obsah

CuCrZr prášek - Stejný materiál, dvě kvality

SEM_powder_590x300

Slitina CuCr1Zr je slitina mědi s chromem a zirkonem, která dosahuje velmi vysoké odolnosti se stále  velmi dobrou elektrickou vodivostí. Je pro ni charakteristická stálost i za zvýšených teplot a svařování, což ji předurčuje pro aplikace v aerospace a všude tam, kde jsou komponenty cyklicky tepelně namáhány.

Slitina CuCr1Zr je slitina mědi s chromem a zirkonem, která dosahuje velmi vysoké odolnosti se stále  velmi dobrou elektrickou vodivostí. Je pro ni charakteristická stálost i za zvýšených teplot a svařování, což ji předurčuje pro aplikace v aerospace nebo všude tam, kde je priorita kladena na životnost součástek při cyklickém tepelném namáhání.

SAFIAN do svého portfolia zařadila dvě třídy respektive jakosti tohoto produktu pro aditivní výrobu. Oba nové produkty bezezbytku splňují normy pro tento materiál (C18500, CW106C). Oba produkty mají vynikající sféricitu častic, rozložení velikosti částic (PSD), ale liší se částečně v chemickém složení.

  Aerospace Grade Standard Grade
Cu (%) 99 98,9
Cr (%) 0,95 0,91
Zr (%) 0,04 0,067
Nečistoty (ppm) 111 480

Zdroj: Safina, a.s.

Prášek standardní jakosti (označený Standard Grade) je vyráběn z dodavatelské předslitiny, která prochází několika krokovou vstupní kontrolou, aby byla zaručena jeho kvalita pro výše zmíněné normy a bezproblémové využití v aditivní výrobě. Obsah nečistot (nezapočítán obsah kyslíku) se pohybuje maximálně do úrovně 480 ppm. CuCr1Zr (CW106C) Standard Grade je vhodný pro většinu aplikaci a zákazníků, kteří nevyžadují nejvyšší možnou chemickou čistotu pro kritické aplikace.

CuCr1Zr slitina pro nejnáročnější nasazení s nejvyšší chemickou čistotou je označena jako „Aerospace Grade“ a vyznačuje svoji velmi vysokou chemickou čistotou (obsah nečistot do maximálně do úrovně 110 ppm). Při tohoto produktu je používána předslitina, která je vyráběna (legována) přímo ve společnosti Safina. Díky tomu je dosaženo velmi špičkové čistoty výsledného produktu, který splňuje nároky pro použití například v kritických aplikacích v aerospace průmyslu.

Standardně nabízíme několik frakcí pro  technologie aditivní výroby jako LPBF (Laser Powder Bed Fusion), DED (Direct Energy Depostion) nebo CS (Cold Spray).  Na přání zákazníka je možné upravit rozložení částic (PSD) a obsah kyslíku. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Zdroj: Safina, a.s.