Přeskočit na obsah

OPTIMAT Innovation Network

optimat_590x300

SAFINA je hrdým zákládajícím členem mezinárodní inovační sítě zaměřené na materiály pro aditivní výrobu. Mezi členy inovační sítě jsou významné výzkumné organizace a průmyslové podniky v Evropské unii.

Aditivní výroba (AM) respektive 3D tisk bude mít významný dopad na výrobu budoucnosti a otevře širokou škálu nových možností, které budou mít za následek vyšší efektivitu a životnost práce jednotlivých komponent i celých technologických celků. Aditivní výroba umožňuje obrovskou flexibilitu a svobodu designu a v některých průmyslových odvětvích se stala nepostradatelnou výrobní technologií. Většina používaných materiálů však byla původně vyvinuta pro jiné výrobní procesy. Procesy aditivní výroby mají často specifické vlastnosti a pro mnohé z těchto materiálů nejsou optimálně přizpůsobeny.

OPTIMAT: Kick-off meeting (EurA AG)

Zde přichází na řadu síť OPTIMAT (aktuálně sdružuje 25 firem) a výzkumných organizací), která podporuje výzkum a vývoj nových konstrukcí materiálů optimalizovaných pro aditivní výrobu i jejich industrializaci. V této souvislosti budou analyzovány a optimalizovány nejen procesní úpravy již známých a používaných materiálů, ale také budou vyvíjeny nové materiály, které mohou na míru využít vlastností aditivních procesů. Hlavní důraz je kladen na vývoj nových materiálů, atomizaci jako takovou a optimalizaci nových materiálů pro specifických aplikace a výrobní technologie. Dalšími tématy je ekonomická efektivita procesů, recyklace a znovupoužití materiálů podle konceptu cirkulární ekonomiky a co nejnižší dopad výroby a využití těchto materiálů na životní prostředí. Připojte se k nám!

Zdroj: Safina, a.s.